Elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve

Ja pieteicējam nav pieejams internets un nepieciešama palīdzība formas aizpildīšanā, objektus iespējams pieteikt tuvākajā publiskajā bibliotēkā un saņemt bibliotēkas darbinieku konsultāciju. Pieteikumam var izmantot arī izdrukājamu un aizpildāmu papīra formu, kuru pēc aizpildīšanas var ieskenēt tuvākajā publiskajā bibliotēkā un nosūtīt uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.

Lejupielādējama forma objektu pieteikšanai pieejama spiežot šeit [saite].