Elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: ainavudargumi@varam.gov.lv) vai plānošanas reģionu pārstāvjiem:

Kurzemes plānošanas reģionā – tel.: 26105155;

Latgales plānošanas reģionā – tel.: 65428111;

Rīgas plānošanas reģionā – tel.: 22445268;

Vidzemes plānošanas reģionā – tel.: 26566680;

Zemgales plānošanas reģionā – tel.: 63025828.